دومین همایش ملی

پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری

The Second National Conference on Research and innovation in psychology with special look at the cognitive behavioral therapy (CBT)

ورود | ثبت نام

--
روز
--
ساعت
--
دقیقه
--
ثانیه