🔴تمدید مهلت دریافت مقالات و تخفیف ثبت نام همایش تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

🔴تمدید مهلت دریافت مقالات و تخفیف ثبت نام همایش تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

👈 بر اساس پیامهای دریافتی در دبیرخانه همایش، با توجه به اینکه برخی پژوهشگران محترم درخواست مهلت بیشتری جهت جمع‌بندی نتایج فعالیت های علمی خود جهت ارسال مقالات به همایش داشتند، لذا کمیته علمی همایش برای آخرین بار با تمدید مهلت ارسال مقالات حداکثر تا ۲۸ مرداد ماه موافقت به عمل آورد.
امید است پژوهشگران محترم در فرصت فراهم شده بتوانند نتایج تحقیقاتی فعالیتهای پژوهشی خود را با کیفیت مطلوبتر در فرمت همایش ارسال فرمایند.

🔴 همچنین بر اساس تصمیم کمیته اجرایی همایش جهت فراهم آوردن تسهیلات برای علاقمندان شرکت در همایش، مهلت ارائه تخفیف ثبت نام نیز تا تاریخ ۲۸ مرداد تمدید گردید.

✅دبیرخانه همایش

(20 مرداد 1400)