اخذ مجوز همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

اخذ مجوز همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

بر اساس مستندات ارسالی به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجوز برگزاری "دومین همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان با شماره ۰۰۲۱۰-۶۱۶۶۸ صادر گردید.
( دبیرخانه همایش )

مشاهده مجوز : https://rip2021.aryan-confere…

(03 خرداد 1400)