✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا 20 مرداد

✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا 20 مرداد

با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "دومین همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری"، مهلت ارسال مقالات تا 20 مرداد ماه 1400 تمدید شد. این تمدید بنا به درخواست محققین محترم بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

ارسال مقاله 👇
https://rip2021.aryan-confere…


دبیرخانه همایش

(10 مرداد 1400)