✅ نحوه ارایه مقالات توسط پژوهشگران در همایش

✅ نحوه ارایه مقالات توسط پژوهشگران در همایش

👈 به اطلاع ارائه‌دهندگان محترم مقالات در دومین همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی که مقاله آنها توسط کمیته علمی مورد پذیرش (شفاهی یا پوستر) قرار گرفته است می رساند، با توجه به اینکه امکان ارائه مقاله به صورت حضوری (به دلیل شرایط محدودیت کرونایی حاضر و همچنین فشردگی برنامه‌های همایش) برای همه میسر نیست، ارائه دهندگان محترم می بایست نسبت به تهیه یک فیلم از ارائه مقاله خود با شرایط زیر اقدام نموده و فایل آنرا از طریق ارسال پستی لوح فشرده آن به آدرس دانشگاه یا بارگذاری آن در فضاهای اشتراک فایل و ارسال لینک دانلود آن به شماره واتساپ دبیرخانه همایش حداکثر تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ اقدام فرمایند.

بدیهیست گواهی ارایه مقاله در صورت دریافت این فایل با فرمت مجاز امکانپذیر خواهد بود.
این فایلها جهت بهره برداری سایر شرکت کنندگان از طریق کانال دانشگاه علوم و فناوری آریان در پلتفرم آپارات به اشتراک گذاشته خواهند شد.

👈شرایط فیلم ارسالی:
ضمن ایجاد پاورپوینت از مقاله، بر روی آن ارایه خود را انجام دهید و در زمان ارئه با استفاده از نرم افزار Snagit از تصویر مانیتور (اسلایدها) به همراه صدای توضیحات ارائه دهنده، فیلم به مدت حداکثر ۲۵ دقیقه تهیه و ارسال شود.


✅دبیرخانه همایش

(08 شهریور 1400)