برنامه همایش

 • 9:00 - 9:10

  برنامه آغازی

  سرود جمهوری اسلامی
  تلاوت آیاتی از قرآن مجید
  خیر مقدم مجری

 • 9:10 - 9:25

  سخنرانی رئیس دانشگاه

  پروفسور غلامرضا قدرتی امیری / خیر مقدم و معرفی دانشگاه

 • 9:25 - 9:45

  سخنرانی دبیر علمی همایش

  دکتر فاطمه هدایت زاده / گزارش دبیر علمی همایش

 • 9:45 - 10:00

  سخنرانی رئیس همایش

  دکتر فرهاد جمهری / تشریح اهداف و دستاوردهای همایش

 • 10:00 - 10:15

  سخنرانی رئیس انجمن روانشناسی ایران

  دکتر رضا زمانی

 • 10:15 - 11:05

  سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دکتر لادن فتی / آسیب شناسی روابط صمیمی برپایه الگوهای دلبستگی و طرحواره

 • 11:05 - 11:55

  سخنرانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

  دکتر فرشته موتابی / اثربخشی cbt درآیینه پژوهش ها

 • 11:55 - 12:55

  کارگاه تخصصی

  دکتر امیرپاشا کاظمی - دکتر فاطمه هدایت زاده / روان درمانگر یا مجری تکنیک اهمیت مفهوم پردازی مورد درcbt

 • 12:55 - 14:00

  استراحت

 • 14:00 - 14:05

  خیر مقدم مجری

 • 14:05 - 14:30

  سخنرانی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

  دکتر محمد حاتمی / آشنایی بارویکردهای درمانی برای اخذ مجوز سازمان نظام روانشناسی

 • 14:30 - 14:45

  سخنرانی مدیر بین الملل دانشگاه FHM آلمان

  دکتر حمید دوست محمدیان

 • 14:45 - 16:00

  پنل تخصصی

  - دکترشهریارشهیدی(رئیس پنل)
  - دکتر فرید براتی سده
  -دکتر نغمه تقوی
  - آقای رحیمی نژاد
  رواندرمانی مثبت (فرصت هاوچالش ها)

 • 16:00 - 16:30

  سخنرانی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان مازندران

  دکتر بهرام میرزائیان / انطباق های فرهنگی دردرمان شناختی رفتاری ( اصول و محدودیت ها )

 • 16:30 - 17:30

  کارگاه تخصصی

  دکتر محمدرضا فروتن - دکترامیرپاشا کاظمی / هنردرمانی و رفتاردرمانی شناختی

 • 17:30 - 17:55

  سخنرانی

  دکتر پریسا گلکاریان / درمان شناختی رفتاری در اعتیاد به خوردن

 • 17:55 - 18:40

  سخنرانی

  دکترحسن حمیدپور / جایگاه ناهشیاری در شناخت درمانی

 • 18:40 - 19:10

  جمع بندی و اعلام برنامه های روز دوم

  دکتر فاطمه هدایت زاده

 • -

 • -

  روز دوم

 • 9:00 - 9:10

  برنامه آغازی

  سرود جمهوری اسلامی
  تلاوت آیاتی از قرآن مجید
  خیر مقدم مجری

 • 9:10 - 9:25

  سخنرانی قائم مقام دانشگاه

  دکترمحمدرضا فدوی امیری / تشریح برنامه های توسعه آموزشی دانشگاه علوم و فناوری آریان در گروه روانشناسی و مشاوره

 • 9:25 - 9:45

  سخنرانی دبیر علمی همایش

  دکتر فاطمه هدایت زاده / گزارشی از برنامه های روز اول و مروری بر برنامه های روز دوم همایش

 • 9:45 - 10:20

  سخنرانی رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره استان مازندران

  دکتر بهرام میرزائیان / اثربخشی درمان های نسل سوم رفتار درمانی برکودکان و نوجوانان

 • 10:20 - 10:55

  سخنرانی

  دکتر رمضان حسن زاده /درمان مبتنی برزندگی (زندگی درمانی)

 • 10:55 - 11:30

  سخنرانی

  دکتر فرشته باعزت / نقش درمان شناختی رفتاری در والدین دارای کودکان با اختلال یادگیری

 • 11:30 - 12:05

  سخنرانی

  دکترجمال صادقی / راهکارهای cbt برای کنترل خشم

 • 12:05 - 12:40

  سخنرانی

  دکتر رضوان قدیمی / اهمیت دارو درمانی درکنار روان درمانی دراختلالات روانپزشکی

 • 12:40 - 14:00

  ارائه مقالات منتخب

 • 14:00 - 14:05

  خیر مقدم مجری

 • 14:05 - 14:30

  سخنرانی

  دکترحبیب اله نادری / درمان مبتنی بر شفقت CFT

 • 14:30 - 15:05

  سخنرانی

  دکتر ارسلان خان محمدی / کاربرد تکنیک صندلی خالی در روان درمانی

 • 15:05 - 15:40

  سخنرانی

  دکتر ابراهیم محمدیان / نیازدنیای امروز بردرمان مبتنی برپذیرش وتعهد (ACT)

 • 15:40 - 16:00

  سخنرانی

  دکترعلی اصغر عباسی / روی آوردهای نوین در روان سنجی

 • 16:00 - 16:15

  سخنرانی

  دکتر علی اصغر شجاعی / تاثیرمطالعه خوب بر بهداشت روانی

 • 16:15 - 16:40

  سخنرانی

  دکتر زهره عباسی / مداخلات روانشناختی در سوگ کودکان و نوجوانان

 • 16:40 - 17:10

  جمع بندی و اختتامیه